prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Vedoucí

Centra molekulární biologie a genové terapie a sekce nádorové genomiky

pospisilova.jpg

 

 

Datum a místo narození: 2. leden 1969, Brno

Bydliště :               Kubánská 8, 616 00 Brno

Tel.:                      +420-604-231908

E-mail :                

 

Vzdělání a zaměstnání:

 • 1987 - 1992 Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor molekulární biologie a genetika(1992 – titul Mgr., diplomová práce na téma „Detekce fotoproduktů ve fágové DNA pomocí restriktázového štěpení“)
 • 1992 - 1996 Biofyzikální ústav Akademie věd ČR a Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, ústav molekulární biologie - PGS studium, obor molekulární a buněčná biologie (1996 – titul Ph.D., dizertační práce na téma „Meziřetězcové kovalentní vazby v DNA“)
 • 1996 – 1997 Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Brno
 • 1997 – 2002 Masarykův onkologický ústav, Laboratoř experimentální onkologie, Brno
 • od 2003 Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) 
 • od 2003 vedoucí laboratoře nádorové genomiky; od 2008 vedoucí CMBGT a zást. přednosty IHOK pro lab. provozy, vědu a výzkum;
 • od 2004 Lékařská fakulta MU, Interní hematoonkologická klinika (2009 habilitace, habilitační práce na téma “Využití molekulárně-biologických přístupů v onkologické diagnostice – od genů ke genomu”)
 • 2007  Získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (MZ ČR)
 • 2009 - LF MU habilitace, habilitační práce na téma “Využití molekulárně-biologických přístupů v onkologické diagnostice – od genů ke genomu”
 • 2010 – Získání specializované způsobilosti (atestace) v oboru Klinická genetika (MZ ČR)
 • od 2011 –  CEITEC MU, vedoucí Centra Molekulární medicíny
 • 2012 - MU - profesorské řízení (profesorský titul udělen 1. 2. 2012)

Vědecká ocenění:   

 • 2013  Cena děkana LF MU za nejlepší vědecký výsledek v oblasti klinické medicíny
 • 2012  Cena ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj - hlavní řešitelka oceněného projektu
 • 2012  Cena Discovery za inovativní počin v medicíně
 • 2011  Cena děkana LF MU za nejlepší vědecký výsledek v oblasti klinické medicíny
 • 2010 Cena předsednictva ČLS JEP za soubor vědeckých prací z oblasti molekulární onkologie
 • 2010 Cena děkana LF MU za nejlepší vědecký výsledek v oblasti biomedicíny za rok 2009
 • 2008  Cena ministra zdravotnictví za lékařský výzkum – hlavní řešitelka oceněného projektu
 • 2006  Cena České společnosti pro biochemii a molekulární biologii za významný přínos v buněčné a molekulární biologii udělená Prof. V. Pačesem
 • 2004  Cena Ligy proti rakovině za výzkumnou práci v onkologii
 • 2002  Cena J. V. Koštíře za významný vědecký přínos v oblasti biochemie a buněčné a molekulární biologie udělená Českou společností pro biochemii a molekulární biologii
 • 2001  Cena ministra zdravotnictví – členka řešitelkého týmu oceněného projektu
 • 2001  Cena Ligy proti rakovině pro mladého vědce za nejlepší publikace s onkologickou tematikou
 • 2001  1. cena pro mladého vědce v biologických a biochemických vědách udělená Českou spol. pro  biochemii a molekulární biologii, Českou spol. chemickou a Sigma–Aldrich

 

Zahraniční odborné stáže:  

IX. 1997: Prof. D. P. Lane, FRS, FRSE, University of Dundee, Department of Biochemistry, Cancer Research Campaign Laboratories, Dundee, U.K.

VI.-VII. 1999: UICC Fellowship – laboratoř Dr. K. L. Ball, University of Dundee, Biomedical Research Center, Dundee, U.K.

V.-VIII. 2000: EMBO Fellowship – laboratoř Dr. T. R. Huppa, University of Dundee, Dept. of Cellular and Molecular Pathology, Dundee, U.K.

2002 – 2003: Children’s Cancer Research Institute, St. Anna Kinderspital, Vienna, Austria  

 

Členství v odborných společnostech:

 • European Leukemia Net – European Research Initiative on CLL (ERIC) – board member
 • American Association for Cancer Research (AACR)
 • European Hematology Assotiation (EHA)
 • International Union Against Cancer (UICC)
 • European Cell Proliferation Society
 • Česká společnosti pro biochemii a molekulární biologii / FEBS
 • Československá biologická společnost (členka výboru)
 • Genetická společnost Johanna Gregora Mendela
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká hematologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost pro chronickou lymfocytární leukemii ČLS JEP (místopředsedkyně)
 • Společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP (členka výboru)
 • Členství ve vědecké radě Masarykova onkologického ústavu

 

Seznam publikovaných prací :

(údaje k 31.12.2013): H - index 20

 

1)  Kminkova J., Mraz M., Zaprazna K., Navrkalova V., Tichy B., Plevova K., Malcikova J., Cerna K., Rausch T., Benes V., Brychtova Y., Doubek M., Mayer J., Pospisilova S.: Identification of novel sequence variations in microRNAs in chronic lymphocytic leukemia. Carcinogenesis (2013) Dec 4. [Epub ahead of print]

2)  Brejcha M., Stoklasova M., Brychtova Y., Panovska A., Stepanovska K., Vankova G., Plevova K., Oltova A., Horka K., Pospisilova S., Mayer J., Doubek M.: Clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia detected by fluorescence in situ hybridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2: A prospective analysis. Leuk Res. (2013) Oct 29. [Epub ahead of print]

3)  Baliakas P., Iskas M., Gardiner A., Davis Z., Plevova K., Nguyen-Khac F., Malcikova J., Anagnostopoulos A., Glide S., Mould S., Stepanovska K., Brejcha M., Belessi C., Davi F., Pospisilova S., Athanasiadou A., Stamatopoulos K., Oscier D.: Chromosomal translocations and karyotype complexity in cll: A systematic reappraisal of classic cytogenetic data. Am J Hematol. (2013) Oct 26. [Epub ahead of print]

4)  Janikova A., Mareckova A., Baumeisterova A., Krejci M., Supikova J., Salek D., Horky O., Tichy B., Hanke I., Pospisilova S., Moulis M., Mayer J.: Transmission of T(11;14)-Positive Cells By Allogeneic Stem Cell Transplantation. 10-Year Journey To Mantle Cell Lymphoma. Leuk Lymphoma (2013) Oct 28. [Epub ahead of print]

5)  Plevova K., Skuhrova Francova H., Burckova K., Brychtova Y., Doubek M., Pavlova S., Malcikova J., Mayer J., Tichy B., Pospisilova S.: Multiple productive immunoglobulin heavy chain gene rearrangements inchronic lymphocytic leukemia are mostly derived from independent clones. Haematologica (2013) Sep 13. [Epub ahead of print]

6)  Stehlikova O., Chovancova J., Tichy B., Krejci M., Brychtova Y., Panovska A., Francova Skuhrova H., Burckova K., Borsky M., Loja T., Mayer J., Pospisilova S., Doubek M.: Detecting minimal residual disease in patients with chronic lymphocytic leukemia using 8-color flow cytometry protocol in routine hematological practice. Int J Lab Hematol. (2013), Sep 13. [Epub ahead of print]

7)  Stepanovska K., Vankova G., Nemethova V., Tomasikova L., Smuharova P., Diviskova E., Vallova V., Kuglik P., Plevova K., Oltova A., Doubek M., Pospisilova S., Mayer J.: Chromosome banding analysis of peripheral blood lymphocytes stimulated with IL2 and CpG oligonucleotide DSP30 in patients with chronic lymphocytic leukemia. Klin Onkol. 2013;26(4):263-70.

8)  Krejci M., Doubek M., Dusek J., Brychtova Y., Racil Z., Navratil M., Tomiska M., Horky O., Pospisilova S., Mayer J.: Combination of fludarabine, amsacrine, and cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with high-risk acute myeloid leukemia. Ann Hematol. (2013), 92(10):1397-403.

9)  Te Raa G.D., Malcikova J., Pospisilova S., Trbusek M., Mraz M., Le Garff-Tavernier M., Merle-Béral H., Lin K., Pettitt A.R., Merkel O., Stankovic T., van Oers M.H., Eldering E., Stilgenbauer S., Zenz T., Kater A.P., on behalf of the European Research Initiative on CLL (ERIC): Overview of available p53 function tests in relation to TP53 and ATM gene alterations and chemoresistance in chronic lymphocytic leukemia. Leuk . Lymphoma (2013), 54(8):1849-53.

10)  Mraz M, Stano Kozubik K, Plevova K, Musilova K, Tichy B, Borsky M, Kuglik P, Doubek M, Brychtova Y, Mayer J, Pospisilova S.: The origin of deletion 22q11 in chronic lymphocytic leukemia is related to the rearrangement of immunoglobulin lambda light chain locus. Leukemia Res. (2013), 37(7):802-8.

11)  Navrkalova V., Sebejova L., Zemanova J., Kminkova J., Kubesova B., Malcikova J., Mraz M., Smardova J., Pavlova S., Doubek M., Brychtova Y., Potesil D., Nemethova V., Mayer J., Pospisilova S., Trbusek M.: ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: Application of functional test using doxorubicin. Haematologica (2013), 98(7):1124-31.

12)  Strefford J.C., Sutton L.A., Baliakas P., Agathangelidis A., Malcikova J., Plevova K., Scarfó L., Davis Z., Stalika E., Cortese D., Cahill N., Pedersen L.B., di Celle P.F., Tzenou T., Geisler C., Panagiotidis P., Langerak A.W., Chiorazzi N., Pospisilova S., Oscier D., Davi F., Belessi C., Mansouri L., Ghia P., Stamatopoulos K., Rosenquist R.: Distinct patterns of novel gene mutations in poor-prognostic stereotyped subsets of chronic lymphocytic leukemia: the case of SF3B1 and subset #2. Leukemia (2013), 27(11):2196-9.

13)  Robesova B., Bajerova M., Vasikova A., Ostrizkova L., Hausnerova J., Kyclova J., Pospisilova S., Mayer J., Dvoraková D.: Molecular biological diagnostics of KRAS and BRAF mutations in patients with colorectal cancer - laboratory experience. Klin Onkol. 2013;26(1):25-30. 

14)  Panovska A., Smolej L., Lysak D., Brychtova Y., Simkovic M., Motyckova M., Vodarek P., Lindtnerova M., Trbusek M., Malcikova J., Pospisilova S., Mayer J., Doubek M.: The outcome of chronic lymphocytic leukemia patients who relapsed after fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab. Eur J Haematol. (2013), 90(6):479-85.

15)  Kaucka M., Plevova K., Pavlova S., Janovska P., Mishra A., Verner J., Prochazkova J., Krejci P., Kotaskova J., Ovesna P., Tichy B., Brychtova Y., Doubek M., Kozubik A., Mayer J., Pospisilova S., Bryja V.: The planar cell polarity pathway drives pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia by the regulation of B-lymphocyte migration. Cancer Research (2013), 73(5):1491-501.

16)  Malcikova J., Razga F., Jurcek T., Dvorakova D., Zackova D., Toskova M,. Sebejova L., Smardova J., Oltova A., Vankova G., Jurackova L., Trbusek M., Pospisilova S., Mayer J., Racil Z.: The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leukemia Lymphoma (2013) 54(9):2083-7.

17)  Khare V., Lyakhovich A., Dammann K., Lang M., Borgmann M., Tichy B., Pospisilova S., Luciani G., Campregher C., Evstatiev R., Pfueger M., Hundsberger H., Gasche C.: Mesalamine modulates intercellular adhesion through inhibition of p-21 activated kinase-1. Biochemical Pharmacology (2013), 85(2):234-44.

18)  Krejci M., Doubek M., Brychtova Y., Stehlikova O., Chovancova J., Tichy B., Francova H.S., Navratil M., Tomiska M., Horky O., Pospisilova S., Mayer J.: Fludarabine with cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with poor-risk chronic lymphocytic leukemia. Ann Hematol. (2013), 92(2):249-54.

19)  Mraz M., Pospisilova S.: MicroRNAs in chronic lymphocytic leukemia: from causality to associations and back. Expert Rev Hematology (2012), 5(6):579-81.

20)  Verner J., Kabathova J., Tomancova A., Pavlova S., Tichy B., Mraz M., Brychtova Y., Krejci M., Zdrahal Z., Trbusek M., Volejnikova J., Sedlacek P., Doubek M., Mayer J., Pospisilova S.: Gene expression profiling of acute graft-vs-host disease after hematopoietic stem cell transplantation. Experimental Hematology (2012), 40(11):899-905.

21)  Lochmanova G., Jedlickova L., Potesil D., Tomancova A., Verner J., Pospisilova S., Doubek M., Mayer J., Zdrahal Z.: Potential biomarkers for early detection of acute graft-versus-host disease. Proteomics Clin Appl. (2012), 6(7-8):351-63

22)  Dolezalova D., Mraz M., Barta T., Plevova K., Vinarsky V., Holubcova Z., Jaros J., Dvorak P., Pospisilova S., Hampl A.: MicroRNAs Regulate p21Waf1/Cip1 Protein Expression and the DNA Damage Response in Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells (2012), 30(7):1362-72.

23)  Agathangelidis A., Darzentas N., Hadzidimitriou A., Brochet X., Murray F., Yan X.J., Davis Z., van Gastel-Mol E.J., Tresoldi C., Chu C.C., Cahill N., Giudicelli V., Tichy B., Pedersen L.B., Foroni L., Bonello L., Janus A., Smedby K., Anagnostopoulos A., Merle-Beral H., Laoutaris N., Juliusson G., di Celle P.F., Pospisilova S., Jurlander J., Geisler C., Tsaftaris A., Lefranc M.P., Langerak A.W., Oscier D.G., Chiorazzi N., Belessi C., Davi F., Rosenquist R., Ghia P., Stamatopoulos K.: Stereotyped B-cell receptors in one third of chronic lymphocytic leukemia: towards a molecular classification with implications for targeted therapeutic interventions. Blood (2012), 119(19):4467-75.

24)  Janikova A., Mareckova A., Dvorakova D., Bortlicek Z., Tichy B., Navratil M., Kral Z., Pospisilova S., Mayer J.: A real-time (PCR) for a real life…? Quantitative evaluation of BCL2/IGH in follicular lymphoma and its implications for clinical practice. Exp Hematol. (2012), 40(7):528-539.

25)  Pospisilova S., Gonzalez D., Malcikova J., Trbusek M., Rossi D., Kater A.P., Cymbalista F., Eichhorst B., Hallek M., Döhner H., Hillmen P., van Oers M., Gribben J., Ghia P., Montserrat E., Stilgenbauer S., Zenz T.: ERIC recommendations on TP53 mutation analysis in Chronic Lymphocytic Leukemia. Leukemia (2012), 26(7):1458-61.

26)  Doubek M., Trbusek M., Malcikova J., Brychtova Y., Smardova J., Lochmanova J., Panovska A., Skuhrova Francova H., Mraz M., Tichy B., Sebejova L., Navrkalova V., Plevova K., Kuglik P., Mayer J., Pospisilova S.: Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among chronic lymphocytic leukemia patients. Leuk Lymphoma (2012),  53(9):1817-9.

27)  Mraz M., Dolezalova D., Plevova K., Stano Kozubik K., Mayerova V., Cerna K., Musilova K., Tichy B., Pavlova S., Borsky M., Verner J., Doubek M., Brychtova Y., Trbusek M., Hampl A., Mayer J., Pospisilova S.: MicroRNA-650 Expression Is Influenced by Immunoglobulin Gene Rearrangement and Affects the Biology of Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood (2012), 119(9):2110-3.

28)  Lengerova M., Kocmanova I., Racil Z., Hrncirova K., Pospisilova S., Mayer J., Najvar L.K., Wiederhold N.P., Kirkpatrick W.R., Patterson T.F.: Detection and Measurement of Fungal Burden in a Guinea Pig Model of Invasive Pulmonary Aspergillosis by Novel Quantitative Nested Real-time PCR Compared with Galactomannan and (1,3)-β-D-glucan Detection. J. Clin. Microbiology (2012), 50(3):602-8.

29)  Kostareli E., Gounari M., Janus A., Murray F., Brochet X., Giudicelli V., Pospisilova S., Oscier D., Foroni L., di Celle P.F., Tichy B., Pedersen L.B., Jurlander J., Ponzoni M., Kouvatsi A., Anagnostopoulos A., Thompson K., Darzentas N., Lefranc M.P., Belessi C., Rosenquist R., Davi F., Ghia P., Stamatopoulos K.: Antigen receptor stereotypy across B-cell lymphoproliferations: the case of IGHV4-59/IGKV3-20 receptors with rheumatoid factor activity. Leukemia (2011), Nov 4 [Epub ahead of print].

30)  Letalova E., Doubek M., Folber F., Verner J., Mraz M., Pospisilova S., Mayer J.: Bone marrow microenvironment and its role in the pathogenesis of leukemia. Transfúze a hematologie dnes (2011), 17: 171-176.

31)  Volfova P, Lengerova M, Dvoraková D, Palousova D, Hrncirová K, Racil Z, Mayer J, Pospisilova S.: Role of PCR detection and quantification of herpes viruses in bronchoalveolar lavage of immunocompromised patiens. Klin. Mikrobiol. Infekc. Lek. (2011), 17(6):194-200.

32)  Mraz M., Zent C.S., Church A.K., Jelinek D.F., Wu X., Pospisilova S., Ansell S.M., Novak A.J., Kay N.E., Witzig T.E., Nowakowski G.S.: Bone marrow stromal cells protect lymphoma B-cells from rituximab-induced apoptosis and targeting integrin α-4-β-1 (VLA-4) with natalizumab can overcome this resistance. Br J Haematol. (2011), 155(1):53-64.

33)  Zdrahalova K., Sedlacek P., Smisek P., Jeslova P., Sterba J., Hrstkova H., Blazek B., Mihal V., Hak J., Prochazkova D., Cerna Z., Timr P., Zemanova Z., Jarosova M., Oltova A., Schwarz J., Pospisilova S., Mejstrikova E., Hrusak O., Zuna J., Vodickova E., Zamkova A., Blatny J., Zapletal O., Vavra V., Janotova I., Stary J.: The relapsed AML 2001/01,02 Study for children with relapsed acute myeloid leukemia or initially resistant diseasehas improved outcome. Transfúze a hematologie dnes (2011), 17: 113-121.

34)  Krejci M., Brychtova Y., Doubek M., Tomiska M., Navratil M., Racil Z., Dvorakova D., Horky O., Lengerova M., Pospisilova S., Mayer J.: Long-term results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning with busulfan, fludarabine, and antithymocyte globulin. Neoplasma (2011), 58(5): 406-14.

35)  Trbusek M., Smardova J., Malcikova J., Sebejova L., Dobes P., Svitakova M., Vranova V., Mraz M., Skuhrova Francova H., Doubek M., Brychtova Y., Kuglik P., Pospisilova S., Mayer J.: Missense Mutations Located in Structural p53 DNA-binding Motifs Are Associated with Extremely Poor Survival in Chronic Lymphocytic Leukemia. J. Clinical Oncology (2011), 29(19): 2703-8.

36)  Doubek M., Mayer J., Obrtlikova P., Smolej L., Cmunt E., Schwarz J., Brejcha M., Kozmon P., Pospisilova S., Brychtova Y., Pospisil Z., Trneny M.: Modern and conventional prognostic markers of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in the everyday hematological practice. Eur. J. Haematol. (2011), 87(2): 130-137.

37)  Kaucka M., Krejci P., Plevova K., Pavlova S., Prochazkova J., Janovska P., Valnohova J., Kozubik A., Pospisilova S., Bryja V.: Post-translational modifications regulate signalling by Ror1. Acta Physiol. (Oxford) (2011), 203(3): 351-62.

38)  Brychtova Y., Krejci M., Doubek M., Tomiska M., Navratil M., Racil Z., Dvořákova D., Horky O., Lengerova M., Pospisilova S., Mayer J.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky. Transfúze a hematologie dnes (2011), 17(1): 12-19.

39)  Tvaruzkova Z., Pavlova S., Doubek M., Mayer J., Pospisilova S.: Lymfoproliferativní onemocnění u pacientů s autoimunitními a infekčními onemocněními: význam antigenní stimulace a zánětlivých procesů. Časopis lékařů českých (2011), 150: 161-168.

40)  Vargova K., Curik N., Burda P., Basova P., Kulvait V., Pospisil V., Savvulidi F., Kokavec J., Necas E., Berkova A., Obrtlikova P., Karban J., Mraz M., Pospisilova S., Mayer J., Trneny M., Zavadil J., Stopka T.: MYB transcriptionally regulates the miR-155 host gene in chronic lymphocytic leukemia. Blood (2011), 117(14): 3816-25.

41)  Janikova A., Tichy B., Supikova J., Stano Kozubik K., Pospisilova S., Kren L., Vasova I., Salek D., Mayer J.: Gene expression profiling in follicular lymphoma and its implication for clinical practice. Leuk. Lymphoma (2011), 52(1):59-68.

42)  Zenz T., Vollmer D., Trbusek M., Smardova J.,Benner A, Soussi T., Helferich H., Heuberger M., Hoth P., Fuge M., Denzel T., Häbe S., Malcikova J., Kuglik P., Truong S., Patten N., Wu L., Oscier D., Ibbotson R., Gardiner A., Tracy I., Lin K., Pettitt A., Pospisilova S., Mayer J., Hallek M., Döhner H., Stilgenbauer S.: TP53 mutation profile in Chronic Lymphocytic Leukemia: Evidence for a disease specific profile from a comprehensive analysis of 268 mutations. Leukemia (2010), 24(12):2072-9.

43)  Hrncirova K., Lengerova M., Kocmanova I., Racil Z., Volfova P., Palousova D., Moulis M., Weinbergerova B., Winterova J., Toskova M., Pospisilova S., Mayer J.: Rapid Detection and Identification of Mucormycetes from Culture and Tissue Samples Using High Resolution Melt Analysis. J Clin Microbiol. (2010), 48(9):3392-4 .

44)  Barta T., Vinarsky V., Holubcova Z., Dolezalova D., Verner J., Pospisilova S., Dvorak P., Hampl A.: Human embryonic stem cells are capable of executing G1/S checkpoint activation. Stem Cells (2010), 28(7):1143-52.

45)  Mraz M., Pospisilova S., Mayer J.: MicroRNA v patogenezi chronické lymfocytární leukémie a jejich prognostický význam. Transfúze a hematologie dnes (2010), 16(S1): 33-35.

46)  Malcikova J., Pospisilova S., Mayer J., Trbusek M.: Význam nádorového supresoru p53 u chronické lymfocytární leukémie. Transfúze a hematologie dnes (2010), 16(S1): 29-32.

47)  Mraz M., Pavlova S., Malcikova J., Plevova K., Mayer J., Pospisilova S.: Molekulární patogeneze chronické lymfocytární leukémie. Transfúze a hematologie dnes (2010), 16(S1): 16-20.

48)  Kotaskova J., Tichy B., Trbusek M., Skuhrova Francova H., Kabathova J., Malcikova J., Doubek M., Brychtova Y., Mayer J., Pospisilova S.: High Expression of Lymphocyte-Activation Gene 3 in Chronic Lymphocytic Leukemia Cells is Associated with Unmutated IGHV and Reduced Treatment-Free Survival. Journal of Molecular Diagnostics (2010), 12(3):328-34.

49)  Malcikova J., Tichy B., Damborsky J., Kabathova J., Trbusek M., Mayer J., Pospisilova S.: Analysis of the DNA-binding activity of p53 mutants using functional protein microarrays and its relationship to transcriptional activation. Biological Chemistry (2010), 391(2-3):197-205. 

50)  Skuhrova Francova H., Tichy B., Malinova K., Mayer J., Pospisilova S.: Stanovení minimální zbytkové nemoci u B-buněčné chronické lymfocytární leukémie: možnosti a vývoj metodických přístupů založených na PCR a RQ-PCR. Assessment of minimal residual disease in B-cell chronic lymphocytic leukemia: options and advancement of techniques based on PCR and RT-PCR. Transfúze a hematologie dnes (2009), 15 (4):197-203.

51) Tomancova A., Sedo O., Zdrahal Z., Mayer J., Pospisilova S.: Proteomická analýza nádorových buněk. Proteomic Analysis of Cancer Cells. Klin. Onkol. (2009), 22(5):210-217.

52)  Malcikova J., Smardova J., Rocnova L., Tichy B., Kuglik P., Vranova V., Cejkova S., Svitakova M., Skuhrova Francova H., Brychtova Y., Doubek M., Brejcha M., Klabusay M., Mayer J., Pospisilova S., Trbusek M.: Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival and response to DNA damage. Blood (2009), 114(26):5307-14.

53)  Mraz M., Malinova K., Mayer J., Pospisilova S.: MicroRNA isolation and stability in stored RNA samples. Biochemical and Biophysical Research Communications (2009), 390(1):1-4.

54)  Pospisilova S., Tichy B., Mayer J.: Sekvenování lidského genomu – technologie nové generace. Human genome sequencing – new generation technologies. Časopis lékařů českých (2009); 148(7): 296-302.

55)  Eiselleova L., Matulka K., Kriz V., Kunova M., Schmidtova Z., Neradil J., Tichy B., Dvorakova D., Pospisilova S., Hampl A., Dvorak P.: A complex role for FGF-2 in self-renewal, survival, and adhesion of human embryonic stem cells. Stem Cells (2009), 27(8):1847-1857.

56)  Brejcha M., Mayer J., Klodova D., Sobotka J., Wróbel M., Doubek M., Brychtova Y., Pospisilova S.: Klonální evoluce u chronické lymfocytární leukémie. Transfuze a hematologie dnes (2009); 15(2): 103-106.

57)  Mraz M., Pospisilova S., Malinova K., Slapak I., Mayer J.: MicroRNAs in Chronic Lymphocytic Leukemia Pathogenesis and Disease Subtypes. Leukemia and Lymphoma 50 (3) (2009): 506-9.

58)  Stros M., Polanska E., Struncova S., Pospisilova S.: HMGB1 and HMGB2 proteins up regulate cellular expression of human topoisomerase IIa. Nucleic Acids Research 37 (7) (2009): 2070–2086.

59)  Mraz M., Malinova K., Kotaskova J., Pavlova S., Tichy B., Malcikova J., Stano-Kozubik K., Smardova J., Brychtova Y., Doubek M., Trbusek M., Mayer J., Pospisilova S.: miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are down-regulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia (2009); 23(6): 1159-1163.

60)  Stano-Kozubik K., Malcikova J., Tichy B., Kotaskova J., Borsky M., Hrabcakova V., Francova H., Valaskova I., Bourkova L., Smardova J., Doubek M., Brychtova Y., Pospisilova S., Mayer J., Trbusek M.: Inactivation of p53 and amplification of MYCN gene in a terminal lymphoblastic relapse in chronic lymphocytic leukemia patient. Cancer Genetics and Cytogenetics 189(1) (2009):53-58.

61)  Cejkova S., Rocnova L., Potesil D., Smardova J., Novakova V., Chumchalova J., Zezulkova D., Borsky M., Doubek M., Brychtova Y., Pospisilova S., Klabusay M., Mayer J., Trbusek M.: Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine. Eur. J Haematology 82 (2009): 133-42.

62)  Janikova A., Stano-Kozubik K., Tichy B., Mayer J., Kral Z., Michalka J., Vasova I., Pospisilova S.: DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii „šité na míru“ nebo slepá ulička? DNA microchips (microarrays) in follicular lymphoma diagnostics: the pathway to “tailor-made“ therapy or to impasse? Transfuze a hematologie dnes, 14 (2008): 188-194.

63)  Pospisilova S., Malinova K., Mraz M., Mayer J.: MicroRNA – malé molekuly s velkým významem (nejen) u hematologických malignit. MicroRNA – small molecules with major role (not only) in hematological malignancies. Transfuze a hematologie dnes, 14 (2008): 180-187.

64)  Meluzin, J., Vlasin, M., Groch, L., Mayer, J., Kren, L., Rauser, P., Tichy, B., Hornacek, I., Sitar, J., Palsa, S., Klabusay, M., Koristek, Z., Doubek, M., Pospisilova S., Lexmaulova, L., Dusek, L.  Intracoronary Delivery of Bone Marrow Cells o the Acutely Infarcted myocardium. Optimization of the Delivery Technique. Cardiology 112, No.2 (2008): 98-106.

65)  Malcikova J., Smardova J., Pekova S., Cejkova S., Kotaskova J., Tichy B., Francova H., Doubek M., Brychtova Y., Janek D., Pospisilova S., Mayer J., Dvorakova D., Trbusek M.: Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Mol. Immunology 45 (2008): 1525-9.

66)  Mayer J., Schwarz J., Doubek M., Brychtova Y., Brejcha M., Pospisilova S., Trbusek M., Kuhrova V.: Co nám v každodenní praxi skutečně říkají tzv. moderní prognostické faktory u chronické lymfatické leukemie? What can we currently learn from new prognostic markers of chronic lymhocytic leukemia in the everyday haematological practice? Transfuze a hematologie dnes, 13 (2007): 106-116.

67)  Kusenda B., Pospisilova S.: RNA interference – nový nástroj genové terapie. RNA interference – novel approach for gene therapy. Neurologie pro praxi 2 (2006): 69-71.

68)  Malcikova J., Tichy B., Kotaskova J., Mayer J., Pospisilova S.: Od genomu k proteinu – využití proteinových čipů v onkologii. From genome to proteome – using of protein microarrays in oncology. Klinická onkologie  19(S) (2006): 346-350.

69)  Tichy B., Svoboda M., Mayer J., Pospisilova S.: Odběr a zpracování vzorků pro expresní DNA čipy. Sample taking and processing for expression DNA microarrays. Klinická onkologie  19(S) (2006): 350-354.

70)  Kusenda B., Mraz M., Mayer J., Pospisilova S.: MicroRNA biogenesis, functionality and cancer relevance. Biomedical Papers 150 ( 2006): 205-15.

71)  Trbusek M., Malcikova J., Smardova J., Kuhrova V., Mentzlova D., Francova H., Bukovska S., Svitakova M., Kuglik P., Linkova V., Doubek M., Brychtova Y., Zacal J., Kujickova J., Pospisilova S., Dvorakova D., Vorlicek J., Mayer J.: Inactivation of p53 and deletion of ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation status and previous treatment. Leukemia 20 (2006): 1159-61.

72)  Benes P., Vashishta A., Saraswat-Ohri S., Fusek M., Pospisilova S., Tichy B., Vetvicka V.: Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Lett. 239 (2006): 46-54.

73)  Struncova S., Borska R., Kusenda B., Mejstrik P., Dvorakova D., Mayer J., Pospisilova S.: RNA interference – účinný nástroj regulace genové exprese. RNA interference – powerful tool of gene expression regulation. Biologické listy 70 (2005): 231-247.

74)  Pospisilova S., Mayer J.: DNA čipy – moderní metodika analýzy diferenciální genové exprese a její význam pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. DNA Microarrays – a modern method for differential gene expression analysis and its significance for cancer diagnostics and therapy. Časopis lékařů českých 144/1 (2005), 11-17.

75)  Pospisilova S., Siligan C., Ban J., Jug G., Kovar H.: Constitutive and DNA damage inducible activation of pig3 and MDM2 genes by tumor-derived p53 mutant C277Y. Mol. Cancer Research. 2 (2004), 296-304. 

76)  Stros M., Museliková-Polanska E., Pospisilova S. and Strauss F.: High-Affinity binding of tumor-suppressor protein p53 and HMGB1 to hemicatenated DNA loops. Biochemistry 43 (2004), 7215-25.

77)  Pospisilova S., Brazda V., Kucharikova K., Luciani M.G., Hupp T.R., Skladal P., Palecek, E., Vojtesek B.: Activation of DNA binding ability of latent p53 protein by Protein Kinase C is abolished by Protein Kinase CK2. Biochemical Journal 378 (2004),  939-947.

78)  Kovar H., Ban J., Pospisilova S.: Potentials for RNAi in sarcoma research and therapy: Ewing´s sarcoma as a model. Seminars in Cancer Biology 13 (2003), 275-281.

79)  Kovar H., Pospisilova S., Jug G., Printz D. and Gadner H.: Response of Ewing tumor cells to forced and activated p53 expression. Oncogene 22 (2003), 3193-3204.

80)  Fojta M., Pivonkova H., Brazdova M., Kovarová L., Palecek E., Pospisilova S., Vojtesek B., Kasparkova J., Neplechova K., Brabec V.: Binding of „latent“ and „active“ protein p53 to cisplatin-damaged DNA fragments. Biochemical Pharmacology 65 (2003), 1305-16. 

81)  Jagelska E., Brazda V., Pospisilova S., Vojtesek B., Palecek E.: New ELISA technique for analysis of p53 protein - DNA binding properties. Journal of Immunological Methods 267 (2002), pp. 227-233.

82)  Beltran A.Y., Craig A.L., Lawrie L., Thompson D., Pospisilova S., Johnston D., Kernohan N., Hopwood D., Dillon J.F., Hupp T.R.: The Human Oesophageal Epithelium exhibits a novel type of heat shock protein response. European Journal of Biochemistry 268 (2001), pp. 5343-5355.

83)  Pospisilova S., Kankova K., Svitakova M., Nenutil R. and Vojtesek B.: New Monoclonal Antibodies Recognizing p53 Protein Phosphorylated by CK II at Serine 392. Folia Biologica, 47 (2001), pp. 150-153. 

84)      Kasparkova J., Pospisilova S. and Brabec V.: Different recognition of DNA modified by antitumor cisplatin and its clinically inefficient trans isomer by tumor suppressor protein p53. J. Biol. Chem., 276 (2001), pp. 16064-16069.

85)      Blaydes J.P., Luciani M.G., Pospisilova S., Ball H.M., Vojtesek B. and Hupp T.R.: Stoichiometric Phosphorylation of Human p53 at Ser315 Stimulates p53-dependent Transcription. J. Biol. Chem., 276 (2001), pp. 4699-4708.

86)   Nejedly K., Kittner R., Pospisilova S. and Kypr J.: Dependence of Complementary Strand Crosslinking on the Oligonucleotide Composition of the UV Irradiated DNA. Biochimica et Biophysica Acta, 1517 (2001), pp. 365-375.

87)   Pospisilova S., Brazda V., Amrichova J., Kamermeierová R., Palecek E. and Vojtesek B.: Precise characterisation of monoclonal antibodies to the C-terminal region of p53 protein using PEPSCAN-ELISA technique and new non-radioactive gel shift assay. Journal of Immunological Methods, 237 (2000),pp.51-64.                

88)   Brazda V., Palecek J., Pospisilova S., Vojtesek B. and Palecek E.: p53 Binding to Consensus Sequence within Supercoiled DNA is Specificaly Modulated by Monoclonal Antibodies. Biochemical Biophysical Research Communication, 267(3) (2000), pp. 934-939.

89)   Pospisilova S., and Vojtesek B.: Protein p21/WAF1 a jeho úloha v regulaci buněčného cyklu.  p21 protein and its role in cell cycle regulation. Klinická onkologie 13, No.1 (2000), pp. 13-16.

90)   Pospisilova S. and Kypr J.: UV Light-Induced Duplex-to-Duplex Crosslinking of DNA Molecules in Aqueous Ethanol Solutions. Photochemistry and Photobiology 67, No.4, (1998), pp. 386-390.                                                                                      

91)   Pospisilova S. and Kypr J.: UV Light-Induced Crosslinking of the Complementary Strands of Plasmid pUC19 DNA Restriction Fragments. Photochemistry and Photobiology 65, No.6,  (1997), pp. 945-948.                                                    

92)   Kypr J., Penazova H., Sági J., Pospisilova S., Vorlickova M.: UV Light-Induced Crosslinking of the Strands of Poly(dA-dT) and Related Alternating Purine-Pyrimidine DNAs. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, vol. 11, No. 6 (1994), pp.1225-1236.

 

Kniha:

Pospisilova S., Dvorakova D., Mayer J.: Molekulární hematologie, Galén 2013

International Book Chapters:

Pospisilova S. and Pettitt A.R.: p53 dysfunction in chronic lymphocytic leukemia. In New Biological Prognostic Markers in Chronic Lymphocytic Leukemia, Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2010, pp. 73 - 96.


Fakultní nemocnice Brno
změnit velikost písma

Černopolní 9, 625 00 Brno
+420 532 234 623
fnbrno@fnbrno.cz