Sekce průtokové cytometrie

Hlavním úkolem laboratoře je diagnostika hematoonkologických a hematologických onemocnění průtokovou cytometrií. Široké spektrum vyšetření dané mnoholetou zkušeností pracoviště a výborným technickým vybavením přesahuje rámec regionu. Laboratoř úzce spolupracuje na poli výzkumu s dalšími sekcemi CMBGT především poskytováním zpracování biologických materiálů na přístrojích typu „cell sorter“ a mnohobarevnou analýzou.

 


Fakultní nemocnice Brno
změnit velikost písma

Černopolní 9, 625 00 Brno
+420 532 234 623
fnbrno@fnbrno.cz